Har du fått dyra räkningar för samtal till utlandet?

Sen en tid tillbaka förekommer det att abonnenter blir uppringda av okända nummer från utlandet på sina mobiltelefoner. Ofta hinner abonnenten inte svara på det inkommande samtalet då det upphör efter ett par signaler.

Detta fenomen kallas för Wangiri-samtal och meningen med samtalen tycks vara att avsändaren tycks vilja få abonnenten att ringa tillbaka till en hög kostnad.

Wangiri är japanska och betyder ungefär "ett samtal och sedan lägga på". Det vanligaste är att bedragaren sätter upp ett betalnummer någonstans i världen och försöker sedan att locka så mycket samtal som möjligt till det numret. De kan använda sig av så kallade ringrobotar som ringer hela nummerserier och sedan lägger de på efter några signaler och hoppas att kunden ska ringa tillbaka.

Du behöver aldrig vara rädd för höga räkningar om du råkar svara, men du bör inte ringa tillbaka till utländska nummer som du inte känner igen. Om du vet med dig att du sällan eller aldrig ringer till utlandet så kan du dessutom kontakta din operatör och be om en kostnadsfri spärr för utlandssamtal.

I ett avgörande som nyligen kom från Allmänna reklamationsnämnden (ARN)Statlig myndighet med uppgift att pröva konsumenttvister, det vill säga tvister mellan konsumenter och företag, vid köp av varor och tjänster. Läs mer ansågs konsumenten vara betalningsansvarig för samtal till Tunisien. Konsumenten förklarade själv att hen hade blivit uppringd men aldrig ringt tillbaka. ARN tyckte att operatören bevisat att konsumenten ringt till det utländska numret och konsumenten ansågs därför betalningsansvarig för samtalen.

 

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se