Missnöjd med resultatet av renoveringen? Agera direkt!

Anlitat en hantverkare för att renovera hemma? Men så blir det kanske inte som du tänkt dig. Vad ska man som konsument göra när man upptäcker felen?

Konsumenttjänstlagen är tillämpbar

Vid reparations- och ombyggnadsarbeten där beställaren är konsument och hantverkaren är näringsidkare är i första hand konsumenttjänstlagen tillämplig.

Om det har inträffat ett fel under renoveringen så gäller konsumenttjänstlagen.

Vad räknas som fel?

Tjänsten är felaktig om någon av nedanstående punkter är uppfyllda:

  • Resultatet av tjänsten inte är fackmässigt utfört enligt konsumenttjänstlagen.
  • Företaget har inte utfört tjänsten enligt de myndighetsbeslut eller säkerhetsföreskrifter som är aktuella.
  • Resultatet stämmer inte överens med vad företaget och konsumenten har kommit överens om.
  • Tjänsten har inte följt produktsäkerhetslagen.
  • Företaget har inte utfört tilläggsarbete som de enligt konsumenttjänstlagen är skyldig att utföra för att undvika allvarlig skada.
  • Resultatet stämmer inte överens med uppgifter som företaget har lämnat vid marknadsföring.
  • Innan avtalet skrevs så informerade företaget inte konsumenten om vissa brister eller liknande som skulle kunna ha en påverkan på resultatet.

Bra att veta när du ska reklamera

Enligt konsumenttjänstslagen ska konsumenten klaga ”inom skälig tid” efter det att konsumenten har märkt eller borde ha märkt felet. Har konsumenten klagat inom två månader ska det alltid anses vara inom ”skälig tid".

Konsumenten får dock inte klaga senare än tre år efter det att arbetet är slutförd. Är arbetet utfört på mark eller på byggnader eller andra anläggningar på mark eller i vatten eller på andra fasta saker så ska konsumenten klaga senast inom 10 år efter det att uppdraget avslutades. Finns det en längre reklamationstid som följer av garanti eller annan utfästelse så gäller den reklamationstiden.  

Enligt konsumenttjänstlagen ska konsumenten klaga inom ovannämnda angivna tider, annars förlorar konsumenten rätten att åberopa felpåföljderna i lagen.

Tips och råd

Reklamera skriftligen inom de ovannämnda tidsramarna och var tydlig med skälet till din reklamation. Klagar du inte i tid så riskerar du att förlora rätten att åberopa felen och därmed även felpåföljderna. 

 

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se