Hoppa till innehåll
Min Sida

Får man parkera gratis hur länge som helst?

Du parkerar bilen vid skylten "Fri parkering 3 timmar". Strax innan tiden har passerat springer du iväg och flyttar bilen några meter för att förlänga tiden. Men räcker det för tre gratistimmar till?

Frågan om vad som faktiskt krävs för att en flytt av bilen verkligen ska betraktas som en helt ny parkering har prövats av Högsta domstolen (NJA 1973 s 714). Domstolen konstaterade att en kort förflyttning – när det enda syftet är att förlänga parkeringstiden – kan betraktas som en helt ny parkering. För att det ska vara godtagbart måste dock bilen flyttas från parkeringsrutan så länge, och så långt, att andra bilister får en chans att parkera sina bilar på platsen.

Om du har gjort en så kort förflyttning att andra bilister inte har haft möjlighet att komma åt platsen är det alltså inte tillräckligt för att du ska ha rätt att förlänga den tillåtna parkeringstiden.

Sammanfattningsvis – använder du tricket att bara flytta bilen lite grand för att förlänga parkeringstiden och hinna springa några extra ärenden? Då är det tveksamt om en domstol skulle ge dig rätt. Har du istället lite is i magen och låter andra bilister få en chans att knycka din p-plats, då ser dina förutsättningar bättre ut!