Hoppa till innehåll
Min Sida

Viktigt att tänka på när du sköter en anhörigs ekonomi

Måste man ha fullmakt för att hjälpa en nära anhörig med vardagsekonomin?

Nej, i och med en lagändring 2017 behövs inte det längre. Ändringen gjordes eftersom det ansågs nödvändigt att skapa ett regelverk för ett beteende som redan fanns. Före 2017 behövde Överförmyndarnämnden utse en god man eller förvaltare, om det inte fanns någon fullmakt. En fullmakt är nämligen bara giltig om den som har skrivit den har så kallad rättshandlingsförmåga när den skrivs. Man måste till exempel vara vid sina sinnens fulla bruk och i takt med att vi blir äldre kan ju det problemet dessvärre bli större.

När kan en anhörig träda in?

Om det är uppenbart att någon inte längre kan ta hand om sina ekonomiska angelägenheter, t ex på grund av fysiska eller psykiska problem, har en anhörig rätt att vidta rättshandlingar som har anknytning till den personens dagliga liv.

Det ska röra sig om vanliga göromål som hör till vardagen; betala hyra och andra räkningar till exempel. Större affärer får man däremot inte göra, som att köpa bil, fastighet eller värdepapper. Den som hjälper till får heller inte ta lån för den anhörige, för detta krävs fortfarande en god man eller en förvaltare.

Vem är behörig?

I första hand är det make eller sambo som är behörig, därefter i tur och ordning barn, barnbarn, föräldrar, syskon och slutligen syskonbarn. Ett barn blir alltså bara behörigt om det inte finns någon make eller sambo till personen som behöver hjälp. Den som är behörig är skyldig att handla i enlighet med den anhöriges intressen och att ta hänsyn till hans eller hennes vilja och förmodade inställning. Den behörige ska också dokumentera vad som görs och spara alla kvitton. Om en behörig avsiktligt eller genom slarv orsakar sin anhörige skada kan han eller hon bli skadeståndsskyldig.

Vad säger banken?

Trots lagändringen finns det många banker som inte godtar att någon hjälper en närstående med vardagsgöromål utan fullmakt och det är förstås problematiskt. Svenska Bankföreningen har upprättat ett faktablad där man förtydligar för bankerna vad som gäller.

Om du hanterar en anhörigs affärer och får problem med banken rekommenderar vi på HELP att du hänvisar till kapitel 17 föräldrabalken och till Bankföreningens faktablad. Du måste också kunna styrka din behörighet som närstående, till exempel med person- eller familjebevis från Skatteverket.

 

Är du kund hos oss hjälper vi dig. Som vanligt utan kostnad – välkommen!

Juridisk ordbok