Hoppa till innehåll
Min Sida

Vem är ansvarig för vattenskadan i din bostadsrättslägenhet?

Vattenskador är en av de vanligaste skador en bostadsrättsförening kan råka ut för. Orsakerna är allt från läckande diskmaskiner och tilltäppta avloppssystem till ytskikt i badrum som inte håller tätt. 

Många kunder vänder sig till oss när en vattenskada uppstått eftersom det inte sällan blir konflikt mellan bostadsrättshavaren och föreningen om hur skadan ska hanteras. Vem är egentligen ansvarig? Bostadsrättshavaren eller föreningen?

Huvudregeln

Huvudregeln är att bostadsrättshavaren svarar för lägenhetens skick i det som enligt bostadsrättsföreningens stadgar hör till lägenhetens inre. I det ansvaret ingår att svara för reparationer av skador helt oberoende av hur dessa uppkommit. Bostadsrättsföreningen svarar i sin tur för det som finns utanför i övriga delar av fastigheten, det så kallade yttre underhållet.

Samma ansvarsförhållande gäller vid vattenskador. Om skadan beror på vatten utifrån, till exempel från ett läckande tak, blir föreningen ansvarig för att reparera taket och bostadsinnehavaren blir ansvarig för och får på egen bekostnad reparera inne i lägenheten. Bara om föreningen har varit försumlig kan föreningen bli skyldig att bekosta skadorna inne i lägenheterna. Att bevisa försumlighet är dock en mycket svår uppgift.

Ingen regel utan undantag

I bostadsrättslagen finns ett undantag från denna huvudregel och som gäller för brand och vattenledningsskada. Detta innebär att vid en vattenledningsskada inne i en bostadsrättshavares lägenhet får föreningen bära kostnaden för självrisk och åldersnedskrivning i sin försäkring och har alltså ingen möjlighet att få ersättning från bostadsinnehavaren.

Vad är då vattenledningsskada?

Vattenledningsskada är en skada på sådan ledning som förser lägenheten med kallt eller varmt tappvatten, inget annat. Läckage från anordningar som har installeras på en vattenledning omfattas till exempel inte. Vid andra vattenskador inne i lägenheten som inte beror på vattenledningsskada är bostadsrättshavaren skyldig att stå för reparationskostnaden, oavsett om det är den personen som orakat skadan eller inte.

Undantag från undantaget

Det finns dock ett undantag från undantaget och det är om det är bostadsrättshavaren som genom försummelse eller vårdslöshet har orsakat vattenledningsskadan. I sådant fall får denne själv ansvara för skadan.

Krångligt? När du är försäkrad hos oss på HELP är du alltid välkommen att höra av dig, så får du snabbt hjälp av våra jurister.

Juridisk ordbok