Hoppa till innehåll
Min Sida

Ändringar i hyreslagen – Vad gäller?

Den 1 oktober 2019 träder nya bestämmelser i hyreslagen i kraft vilka avser att motverka svarthandel med hyreskontrakt och annat missbruk av hyresrätter. De ska syfta till en större omsättning av förstahandskontrakt, bättre hyresvillkor och sundare boendemiljöer.

De nya bestämmelserna innebär bland annat att en hyresgäst som har bott i sin hyresrätt i mindre än ett år inte har rätt att byta den mot en annan, om det inte finns synnerliga skäl. Det framgår inte närmre vad synnerliga skäl faktiskt innebär, men det är enbart i väldigt speciella fall som undantag från bestämmelsen kan ske. Ett byte ska inte heller godtas av hyresvärden om det finns anledning att anta att någon har begärt, avtalat om eller tagit emot ersättning i samband med bytet.

Nu lagstadgas det även vad som innebär skälig hyra vid andrahandsuthyrning. Hyran ska motsvara den hyra som förstahandshyresgästen ska betala enligt sitt hyreskontrakt, med ett eventuellt tillägg om högst 15 % för möbler. Hyran för inneboende regleras också. Där framgår det att en inneboende ska betala en hyra som är proportionerlig utifrån hur stor yta som den inneboende får nyttja och hur mycket hyra som förstahandshyresgästen ska betala enligt sitt hyreskontrakt, med ett eventuellt tillägg om högst 15 % för möbler.

De nya bestämmelserna innefattar även nya grunder för förverkande av hyresrätten, vilket är omedelbar uppsägning av hyreskontraktet. Vid förverkande enligt dessa grunder finns inte något krav på anmodan om rättelse till hyresgästen från hyresvärden.

Förverkande kan ske om en hyresgäst har köpt eller försökt sälja sitt hyreskontrakt, om en för hög hyra har tagits ut vid andrahandsuthyrning och om en hyresgäst har hyrt ut sin hyresrätt i andra hand utan tillstånd från hyresvärden.

Man kan dömas till böter eller fängelse

Om en hyresgäst begär, avtalar om eller tar emot ersättning för att överlåta en hyresrätt kan denne dömas till böter eller fängelse i högst fyra år, med beaktande av hur grovt brottet är. Även en förstahandshyresgäst som har tagit ut för hög hyra vid andrahandsuthyrning eller utan tillåtelse har hyrt ut sin lägenhet i andra hand kan dömas till böter eller fängelse i högst två år.

Det är väldigt viktigt att man som både hyresgäst och hyresvärd, vilket man blir om man hyr ut sin lägenhet i andra hand, har koll på dessa bestämmelser med anledning av de påföljder de kan medföra om man inte följer dem.

 

Är du kund hos oss? Du får gärna kontakta oss på HELP för att få vägledning i hur du ska agera i just din situation!

Juridisk ordbok