Hoppa till innehåll
Min Sida

Så samsas ni om sommarstugan!

Det är inte ovanligt att äga en sommarstuga tillsammans med sina släktingar. Men kan man inte komma överens om det praktiska kan den bli en källa till ständig irritation. Gör så här, så slipper du hamna i den situationen!

Ett bra sätt att förebygga osäkerhet och osämja är att ni delägare upprättar ett samäganderättsavtal som reglerar ert gemensamma ägande. Utan ett sådant avtal är det samäganderättslagen som gäller vid beslut, skötsel och förvaltning av egendomen. Om ni inte har ett avtal om samäganderätt kan också varje delägare kräva att hela egendomen säljs på offentlig auktion, vilket förstås kan vara en källa till oro och oenighet er mellan.

När ni upprättar ett avtal om samäganderätt kan ni bestämma vad just ni vill ska gälla istället för samäganderättslagens regler. Kanske väljer ni att alla delägare ska vara överens när det gäller reparationer och tillbyggnad? Eller att det räcker med en majoritet? Ni kan också reglera när och var ni delägare ska träffas för att fatta beslut som rör stugan och hur det ekonomiska ansvaret er emellan ska se ut. Dessutom kan ni bestämma vem som ska sköta vad när det gäller arbetsinsatser och hur ni ska dela upp semesterveckorna rättvist, för att undvika krockar.

I ett samäganderättsavtal kan också varje delägares möjlighet att kräva att fastigheten säljs på offentlig auktion avtalas bort, om ni så vill. Dock finns det en vanlig missuppfattning på det här området som jag vill passa på att avliva, nämligen att det är möjligt att avtala om att den som vill sälja sin andel måste börja med att erbjuda övriga delägare att köpa den. Det stämmer alltså inte, när det gäller fast egendom är det inte möjligt att med bindande verkan avtala om detta.

Ett avtal om samäganderätt är bra att ha på flera sätt. Avtalet kan till och med vara muntligt, men det säger sig självt att det finns mycket att vinna på att sätta det på pränt. Förutom att avtalet har juridisk verkan om ni skulle bli oeniga så kan ett skriftligt avtal fungera som ett skydd mot att oenighet uppstår överhuvudtaget. Där finns svart på vitt vad alla ni delägare gemensamt har kommit överens om. Det skriftliga avtalet ger alltså mindre utrymme för missförstånd och osämja, och större utrymme för avkoppling, lugn och ro!

Juridisk ordbok