Hoppa till innehåll
Min Sida

Vilka blir skattekonsekvenserna vid gåva av bostadsrätt?

Vi har tidigare uppmärksammat olika skattekonsekvenser vid gåva av fastighet. Här går vi igenom de skattekonsekvenser som kan uppstå vid gåva av bostadsrätt.

Precis som vid gåva av fastighet är det inte ovanligt att den som tar emot en bostadsrätt i gåva ger ett vederlag till gåvogivaren. Vederlaget kan vara kontanter till gåvogivaren men också att gåvotagaren övertar de lån som belastar bostadsrätten.

Räknas överlåtelsen som gåva eller köp?

För bostadsrätter finns ingen motsvarighet till fastigheters taxeringsvärde. För att avgöra om överlåtelsen av en bostadsrätt ska betraktas som en gåva eller ett köp utgår man istället från bostadsrättens marknadsvärde. Till den del som vederlaget motsvarar bostadsrättens marknadsvärde anses den ha sålts, och blir därmed ett köp. Den resterande delen betraktas som en gåva. Om givaren har gjort en kapitalvinst på den del som betraktas som ett köp måste han eller hon betala kapitalvinstskatt.

Om givaren överlåter sin bostadsrätt utan att gåvotagaren ska ge något vederlag betraktas hundra procent av överlåtelsen som en gåva. Givaren behöver då inte betala någon kapitalvinstskatt, eftersom denne inte har gjort någon kapitalvinst på överlåtelsen.

Om givaren istället ger sin bostadsrätt i gåva mot att gåvotagaren ska ge ett vederlag som motsvarar en viss del av bostadsrättens marknadsvärde, är överlåtelsen av bostadsrätten att betrakta både som ett köp och som en gåva. Om bostadsrättens marknadsvärde värderas till 1 000 000 kronor och gåvotagaren ska ge 200 000 kronor i vederlag, har två tiondelar (200 000/1 000 000) av bostadsrätten överlåtits genom köp och resterande åtta tiondelar av bostadsrätten anses ha överlåtits som gåva. På de två tiondelar som har överlåtits i form av ett köp måste överlåtaren (givaren) betala eventuellt kapitalvinstskatt.

Är du försäkrad hos HELP oss och funderar på att ge bort din bostadsrätt? Välkommen att kontakta oss, så får du hjälp av våra jurister med att se över dina skattekonsekvenser.

Juridisk ordbok