Hoppa till innehåll
Min sida

På väg uppför altargången med någon som är skuldsatt?

Då har du en del att fundera på.

Makar ansvarar för sina egna skulder, så du är inte ansvarig för din blivande makes skulder. Däremot behöver du skydda dina egna tillgångar mot en skuldsatt make och hens borgenärer.

En skuldsatt make

Alla tillgångar ni som makar äger är så kallat giftorättsgods som ni båda har giftorätt i, det vill säga sådant ni äger tillsammans. Huvudregeln är att giftorättsgods ska delas mellan makar vid en eventuell separation. Har man en skuldsatt make och vill skydda sin egendom bör man därför skriva ett äktenskapsförord. Genom ett sådant avtal kan makar eller blivande makar bestämma att viss eller all egendom som de äger ska vara vardera makens enskilda egendom och därför inte ingå i en eventuell bodelning. På så sätt säkerställer man att en skuldsatt make inte kan kräva någon del av en skuldfri makes tillgångar, om äktenskapet skulle gå i kras. Ett äktenskapsförord ska upprättas skriftligt och registreras av Skatteverket för att vara giltigt. 

Skydd mot borgenärer

Om en skuldsatt make får problem med att betala sina skulder kan det bli fråga om utmätning av hens egendom. Dessvärre fungerar inte ett äktenskapsförord som ett bra skydd för en skuldfri make gentemot en skuldsatt makes borgenärer. Som huvudregel får borgenärer bara utmäta egendom som tillhör den som är skuldsatt. Den ena makens egendom ska alltså i princip inte kunna användas till den andra makens skulder. Men - när det gäller makar finns det en specialregel som gör att det ändå är möjligt att utmäta egendom som makarna har i sin gemensamma besittning. Detta gäller om det inte framgår att egendomen tillhör den andra maken ensam, eller om det är sannolikt att egendomen tillhör båda makarna med samäganderätt. Om det blir aktuellt med utmätning måste den skuldfria maken bevisa att egendomen tillhör hen ensam, eller båda makarna gemensamt, för att egendomen inte ska kunna utmätas.

Sist men inte minst - ett stort grattis till dig som är på väg uppför altargången, för störst av allt är ju ändå kärleken!

Juridisk ordbok