Hoppa till innehåll
Min sida

Ska vi skriva ett äktenskapsförord?

Ska man upprätta ett äktenskapsförord när man gifter sig och vem gynnas av det?

Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan två makar eller blivande makar angående vad som ska vara enskild egendom eller giftorättsgods i ett äktenskap. Det kan skrivas innan man gifter sig eller under ett pågående äktenskap. Den egendom som är enskild ingår inte i en bodelning. Den make som äger den enskilda egendomen behöver därför inte dela med sig av den vid till exempel en skilsmässa.

Hur går vi tillväga?

Ska ni upprätta ett giltigt äktenskapsförord krävs att det är skriftligt och undertecknat av båda makarna. Originalet ska jämte en registreringsavgift på 275 kronor skickas till Skatteverket för registrering i äktenskapsregistret. När handlingen är registrerad återsänds den i original. Är du kund hos HELP upprättar vi ditt äktenskapsförord kostnadsfritt genom din juristförsäkring.

Giftorättsgods eller enskild egendom

Det förekommer att makar bestämmer att all deras egendom ska vara enskild egendom. En av makarna kan inte ensam bestämma att viss egendom ska vara enskild, det måste båda makarna avtala om. Gör man det finns inget giftorättsgods och det sker ingen bodelning utan vardera maken behåller sina tillgångar och skulder vid en skilsmässa. Det är också vanligt att makar bestämmer att de tillgångar de hade innan äktenskapet ska vara deras enskilda, medan de tillgångar de har skaffat under äktenskapet ska vara giftorättsgods och alltså omfattas av en bodelning.

Det kan också hända att en av makarna har en tillgång som de har särskilda skäl att vilja hålla utanför en bodelning. Det kan till exempel vara en släktklenod eller en sommarstuga som man övertagit från sin släkt och som man av känslomässiga skäl därför vill hålla utanför en bodelning.

Behöver jag anlita jurist?

Det är inte nödvändigt att anlita jurist för att upprätta ett äktenskapsförord, däremot är det klokt att låta en jurist se över äktenskapsförordets konsekvenser. Om förhållanden ändras under äktenskapet går det bra att också ändra äktenskapsförordet genom att upprätta ett nytt.

Juridisk ordbok