Hoppa till innehåll
Min Sida

Handbok för er som ska skiljas – gör såhär

Antalet skilsmässor ökar kraftigt och år 2016 skilde sig nästan 24 900 par i Sverige. Siffran är skrämmande hög, men majoriteten av alla äktenskap varar ändå livet ut.

Att skilja sig betyder för de flesta både ett känslomässigt kaos och en del praktiskt arbete. Det är är en enkel handbok om hur ni ska gå tillväga praktiskt och vad som är bra att tänka på.

 • Beställ personbevis för båda makarna från Skatteverket

 • Hämta blankett från Domstolsverket. Tänk på att det är olika blanketter beroende på om ni är överens eller inte.

 • Betala in avgift till tingsrätten. Rätt tingsrätt och kontonummer finns på hemsidan för Sveriges Domstolar.

 • Skicka in blanketten till tingsrätten tillsammans med personbevisen.

 • Om bara den ena av er vill skiljas, eller om det finns barn med i bilden, kommer betänketid om 6 månader att meddelas. Under den betänketiden är ni fortfarande gifta. Om ni är överens, och ingen av er bor tillsammans med barn, så meddelar tingsrätten dom så snart som möjligt.

 • Har tingsrätten beslutat om betänketid måste ni fullfölja ansökan inom ett halvår från det att tiden för betänketiden har gått ut. Fullföljandet måste göras skriftligt men det räcker med att skriva ett brev där ni säger att skilsmässan ska fullföljas. Nya personbevis måste lämnas tillsammans med fullföljandet. Skilsmässan kommer att gå igenom även om ni fortfarande inte är överens då.

 • Om ni inte fullföljer skilsmässan efter betänketiden kommer ni att fortsätta vara gifta. Även om ni har barn, eller om ni inte är överens om att skiljas, kan ni få skilsmässa direkt. Bifoga i så fall ett intyg på att ni har bott isär i mer än två år, ett så kallat särlevnadsintyg. Intyget ska vara undertecknat av två personer som känner er väl.

  När skilsmässan är färdig är det dags att göra en bodelning skriftligen. Då är huvudregeln att alla tillgångar och skulder tas upp och att en likadelning görs mellan er. Det är viktigt att bodelningen går till på rätt sätt för att den ska vara giltig.

  Juridisk ordbok