Hoppa till innehåll
Min sida

Måste båda makarna stå på lagfarten?

Vi får ofta frågan om det finns fördelar med att båda makarna står på lagfarten. Svaret är att det finns vissa fördelar, du kan läsa mer om de viktigaste nedan. Här utgår vi från att fastigheten utgör giftorättsgods och inte enskild egendom. Medan makarna är gifta är den make som inte står på lagfarten skyddad vid försäljning, inteckning och uthyrning av fastigheten och vid skilsmässa. Detta eftersom makens samtycke krävs för dessa åtgärder och båda makarna har rätt till hälften var av bostadens värde vid en bodelning.

Om båda vill bo kvar

Om fastigheten är makarnas gemensamma bostad och båda makarna vill bo kvar efter en separation är det den make som bäst behöver den som får behålla den. Om båda makarna har ett lika stort behov av fastigheten har dock den ägande maken bäst möjlighet att få den i avräkning på sin lott, eftersom egendom i regel tillfaller ägaren. För att enbart behovet, och inte ägandet, av fastigheten ska avgöra vem som får behålla den är det alltså avgörande att båda makarna står på lagfarten.

Om ägaren blir sjuk

Vidare kan det bli stora ekonomiska problem om en ägande make blir så sjuk att han/hon får en god man eller förvaltare. Om den sjuke maken då får ett annat boende, kanske demensboende, är det möjligt att den som bor kvar hemma inte längre har råd att göra det, på grund av till exempel dubbla boendekostnader.  Denne kan då inte sälja fastigheten utan tillstånd från överförmyndarnämnden. Om nämnden samtycker och fastigheten säljs tillfaller dock hela försäljningssumman den ägande/sjuke maken och sätts in på ett spärrat konto. Den kvarboende får på så vis inte tillgång till pengarna för att exempelvis köpa ett billigare boende. Gemensam lagfart är alltså i det här fallet ett viktigt ekonomiskt skydd.

Båda makarna bör stå på lagfarten

När båda makarna står på lagfarten kan dessutom flera rot- och rutavdrag göras. Det har jag skrivit om i inlägget "Hur ska vi dela på fastigheten?" där jag beskriver hur en fastighetsöverlåtelse mellan makar kan göras.

Juridisk ordbok