Hoppa till innehåll
Min sida

Betala vinstskatt eller överföra uppskov?

Den som säljer hus eller bostadsrätt med vinst kan i vissa fall begära uppskov med att betala skatt på vinsten. En dag ska den dock betalas. När ska det göras och vem ska betala? Det beror på hur ägandet till den nya bostaden ändras.

Som ett lån – nästan...

Uppskov med skatt på vinst från en bostadsförsäljning kan liknas vid ett lån från Skatteverket. Den som säljer en bostad med vinst ska egentligen betala skatt på vinsten, idag 22 procent. Om man köper en ny bostad, en ersättningsbostad, kan man i vissa fall få uppskov med skatten. Istället för att betala skatten direkt får man då betala en årlig avgift, ungefär som när man betalar ränta på ett lån. När skatten på uppskovet ska betalas, och vem som ska betala den, beror på vad som händer med bostaden framöver.

Huvudregel: Återföring när ersättningsbostaden avyttras

Som huvudregel gäller att skatten på uppskovsbeloppet ska betalas när ersättningsbostaden avyttras. Det kan till exempel vara när du säljer bostaden, ger bort den till någon närstående i gåva eller när någon annan än din make, sambo, partner eller ditt underåriga barn ska ärva dig. Det gäller även när endast en del av bostaden ska avyttras. Om du ger bort hälften av ersättningsbostaden till din respektive eller dina barn ska halva uppskovsbeloppet återföras till beskattning. Om du säljer din del av bostaden för att köpa en ny bostad är det dock ibland möjligt att begära uppskov på nytt, och på så sätt skjuta skatten på framtiden.

Övertagande av uppskovsbelopp vid separation

I vissa fall kan ersättningsbostaden överlåtas utan att uppskovsbeloppet återförs till beskattning. Så är till exempel fallet om du bodelar på grund av att ditt äktenskap, samboskap eller partnerskap löses upp. Om du är den som tar över bostaden är det viktigt att tänka på att du även tar över uppskovsbelopp som din respektive har haft. När du räknar på vilket värde du tar över måste du därför ta hänsyn till uppskovsbeloppet, annars riskerar du att få en tråkig överraskning den dag bostaden ska säljas.

Övertagande av uppskovsbelopp vid dödsfall

Du kan även ta över uppskovsbelopp om du tar över en bostad på grund av ett dödsfall. Vid bodelning med en avliden make, sambo eller partner får förvärvaren ta över den avlidnes uppskovsbelopp. Detsamma gäller om bostaden övergår till ny ägare genom arv eller testamente och mottagaren är den avlidnes make, sambo, partner eller hemmavarande barn under 18 år. Detta måste man ta hänsyn till när man räknar på vem som ska ha vad efter den avlidne – annars blir det någon som får för lite.

Du som är försäkrad hos oss på HELP Försäkring kan få hjälp av våra jurister med frågor som rör familjerätt och fast egendom. Vi hjälper dig att göra rätt.

Juridisk ordbok