Hoppa till innehåll
Min Sida

Kortbedrägeriet och den ovilliga banken

En morgon upptäckte vår kund att hennes bankkonto var tömt på 20 601 kronor.

Hon spärrade direkt sitt kort hos banken, som dock inte var var villiga att ersätta hela beloppet.När hon spärrade kortet gjorde hon också en reklamation på det saknade beloppet. Banken ersatte dock bara kunden med 8 601 kronor. Den som hade handlat för de 20 601 kronorna hade genomfört köpet med hjälp av kundens kortnummer, CVC och lösenord till MasterCard SecureCode och därför menade banken att kunden själv måste ha lämnat ut dessa uppgifter. Banken ansåg att kunden hade handlat grovt oaktsamt och gjorde därför ett avdrag på beloppet med 12 000 kronor.

Kunden kontaktade sin HELP-jurist och fick hjälp med att överklaga beslutet till bankens Kundombudsman.

När Kundombudsmannen ändå inte ändrade bankens tidigare beslut, gjorde juristen ett yttrande till Allmänna reklamationsnämnden, ARN. När kunden hade skickat in sin anmälan till ARN hörde banken av sig och meddelade att de trots allt skulle ersätta kunden för de resterande 12 000 kronor som de tidigare gjort avdrag för.

Juridisk ordbok