Hoppa till innehåll
Min Sida

"Plötsligt var jag styrelseordförande"

Vår kund fick krav från ett fraktföretag, för försändelser mellan en postbox i Sverige och olika adresser i USA.

Det visade sig att de skickats av ett företag där mannen till sin förvåning angavs som styrelseledamot. Han hade inte startat något företag och kände inte till att han fanns med inte bara i ett, utan i två, företag.

Vad han hade råkat ut för var en ID-stöld, där någon med hjälp av hans e-legitimation hade lyckats starta de här bolagen i hans namn.

Kunden vände sig till sin HELP-jurist som hjälpte honom att begära utträde ur båda bolagen och att kontakta företaget som tillhandahöll postboxen. Han fick också hjälp med att kontakta samtliga banker i Sverige som erbjuder e-legitimation som tjänst. Hon hjälpte också mannen med att få utträde ur bolagen utan att behöva betala Bolagsverkets ansökningsavgifter.

Efter det upphörde kraven att komma.