Hoppa till innehåll
Min Sida

Funderar du på att byta namn?

En lag om personnamn trädde i kraft den 1 juli 2017.

Den föregående lagen, som hade funnits i över 30 år, hade kritiserats för att den begränsade möjligheten att fritt välja namn. Med den nya lagen är det lättare att själv välja vilket namn man vill ha. Det gör t ex att familjer har bättre möjlighet att välja efternamn, så att de kan få den namngemenskap de önskar. De senaste åren har rekordmånga ansökt om nytt efternamn, troligen på grund av att samhället blir alltmer individualiserat. En annan orsak är att man, när man gifter sig, vill markera en nystart för den nya familjen. Med den nya lagen är det alltså både lättare och friare att byta och ändra sitt namn. I stora drag är detta vad namnlagen innebär:

Alla ska ansöka om efternamn

Ibland vill föräldrar att deras barn ska få ett annat namn än det som idag tilldelas automatiskt vid födelse eller adoption. Det nya lagförslaget innebär att den automatiska namntilldelningen utgår och att föräldrar istället alltid ska ansöka om efternamn för sina barn.

Fler namn att välja bland

Tanken är att det framöver ska finnas fler möjliga efternamn att välja bland. Regeringen föreslår därför att vanliga efternamn blir fria för alla att ansöka om. Med "vanliga" menar man här de efternamn som bärs av minst 2 000 personer. Det ska också vara möjligt med dubbla efternamn. Vid dubbelnamn kommer man också att kunna välja ordningsföljd på namnen samt om de ska förenas med bindestreck eller inte. Dock finns det en begränsning, nämligen att ett efternamn inte får bestå av mer än två namn.

Mellannamn försvinner

Det blir inte längre möjligt att ta nya mellannamn i efternamn, helt enkelt för att det har varit svårt att förstå vad ett mellannamn egentligen är. I namnet Karl Karlsson-Svensson är t ex Karlsson mellannamn och Svensson efternamn. Enligt lagförslaget blir nu båda namnen efternamn. De som redan har ett mellannamn kan däremot behålla det.

Enklare att söka

Alla förvärv, byten och ändringar av för- och efternamn ska man ansöka om hos Skatteverket. Själva ansökan kommer också att bli enklare att göra.

Ansök hos Skatteverket

Skatteverket blir ensam namnmyndighet. Det betyder att Patent- och registreringsverket inte längre kommer att hantera namnändringar.

Ändra flera gånger om du vill

Hindren mot att ändra för- och efternamn och efternamn flera gånger tas bort.

 

Juridisk ordbok