Hoppa till innehåll
Min Sida

Covid-19: ARNs senaste vägledande beslut

I dagarna har Allmänna reklamationsnämnden fattat ett antal vägledande beslut i ärenden som rör inställda resor och evenemang. I sina anmälningar har konsumenterna begärt återbetalning för biljettpriser och deltagaravgifter. Företagen har av olika anledningar motsatt sig återbetalning.

Inställda flygresor

ARN fastslår att i fall där flygbolaget har ställt in flygresan ska flygbolaget erbjuda passagerarna att välja mellan ombokning eller återbetalning av hela inköpspriset för biljetten. Återbetalning ska ske i kontanter men flygbolaget kan erbjuda återbetalning i vouchers om konsumenten godtar det.

Om resenären har valt att boka av flygresan själv beror rätten till ersättning på avtalsvillkoren. Om resenären har valt en biljett som inte är ombokningsbar kan resenären bli utan ersättning.

Det gäller för resenären att vända sig till rätt avtalspart och i fall där flygbolaget ställer in resan ska resenären i första hand vända sig till flygbolaget med sitt ersättningsanspråk även om resenären bokat biljetten genom en resebyrå eller liknande webbtjänst.

Paketresor

Om konsumenten har köpt en paketresa (t.ex. flygresa och hotell) blir paketreselagen tillämplig och då ska resenären vända sig till paketresearrangören för återbetalning. Enligt ARN får paketresearrangören ta ut en avbeställningsavgift under förutsättning att arrangören begär det och det framgår av paketreseavtalet och att avgiften är skälig.

Arrangören får dock inte ta ut avgiften om genomförandet av resan väsentligen påverkats av oundvikliga och extraordinära omständigheter så som t.ex. en hög risk att smittas av corona.

Läs mer om dina rättigheter som resenär på Hallå konsument.

Evenemang

Om du som konsument har betalat deltagaravgift i ett evenemang som ställs in eller flyttas fram med anledning av rådande riktlinjer om att begränsa antalet personer vid allmänna sammankomster kan du ha rätt till återbetalning av hela eller delar av anmälningsavgiften. ARN konstaterar i besluten att en grundläggande princip i svensk rätt är att avtal ska hållas. Det innebär att om ett företag inte presterar det som avtalats har företaget inte rätt till betalning.

Företagen invände i ärendena att de inte kunde hålla sin del av avtalet p.g.a. force majeure och extraordinära omständigheter. Enligt ARN kan principen om force majeure inte befria företag från skyldigheten att betala tillbaka kostnaden för den tjänst som inte har levererats. Principen om force majeure gäller bara för att begränsa skadeståndsskyldigheten.

I ett av ärendena fanns ett avtalsvillkor som begränsade arrangörens återbetalningsskyldighet till 50 procent av anmälningsavgiften vid extraordinära omständigheter. ARN bedömde att avtalsvillkoret var skäligt och att det därför skulle gälla mellan parterna.

 

Läs mer om dina rättigheter vid inställda evenemang på Hallå konsument.

Läs mer om besluten på ARN.

 

Är du kund hos HELP och vill komma i kontakt med din jurist? Logga in på Min sida, maila eller ring oss på 0771 985 200

Juridisk ordbok