Hoppa till innehåll
Min Sida

Nya regler hos ARN ska gynna konsumenter vid tvister med företag

2016 trädde nya bestämmelser i kraft som reglerar processen hos Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Förhoppningen är att ändringarna leder till effektivare och snabbare handläggning och i förlängningen ett bättre skydd för dig som konsument.

Några av de viktigaste förändringarna:

En annan intressant förändring var att regelverket möjliggör för branschspecifika tvistelösningsorgan att hantera konsumenttvister istället för ARN. Som exempel inrättade Advokatsamfundet ett särskilt organ för tvister beträffande advokatarvoden.

Det finns många fördelar med denna typ av självreglering. Den viktigaste är möjligtvis att branscherna, genom att på frivillig basis inrätta domstolsliknande organ, signalerar att de tar konsumenternas rättigheter på allvar.

Sammantaget handlar det alltså om förändringar som både stärker skyddet för dig som konsument och bidrar till en effektivare handläggning hos ARN.

Juridisk ordbok