Hoppa till innehåll
Min Sida

Ringer telefonförsäljare? Ny lag om skriftlighetskrav vid telefonförsäljning till privatpersoner!

Visste du att sedan den 1 september 2018 gäller nya regler för telefonförsäljning till privatpersoner? Det innebär att du som konsument i de flesta fall måste godkänna ett avtal skriftligen för att det ska vara giltigt.Reglerna i lagen  om distansavtal och avtal  utanför affärslokaler innehåller två nya skriftliga steg – för det första ska företaget som ringer upp dig skriftligen bekräfta det som ni kommit överens om i telefonsamtalet. För det andra ska du som konsument skriftligen tacka ja till företagets anbud. Den skriftliga anbudsbekräftelsen från företaget kan skickas till dig elektroniskt, t.ex. via SMS, e-post eller liknande och din accept kan ske via t.ex. SMS eller elektronisk signatur. Ditt godkännande ska ske efter att samtalet är avslutat.De nya reglerna gäller när företaget tar initiativet till avtalet och ringer upp dig, men om du ringer upp företaget i syfte att teckna avtal så gäller inte skriftlighetskravet. Sådana avtal kan alltså fortfarande tecknas muntligen.

Muntligt avtal

Om företaget har ringt upp dig och ingått ett avtal muntligen – t.ex. genom att spela in samtalet – så är avtalet inte giltigt och du är inte ansvarig för att betala för avtalet. Avtalet är också ogiltigt om du tackat ja skriftligen under pågående samtal. Tanken är att du ska få möjlighet att läsa igenom anbudsbekräftelsen i lugn och ro så att du får tid att tänka på saken. Du ansvarar för att du läst igenom avtalet om du sedan tackar ja till det.

När du tecknar avtal via distans – t.ex. telefon – så har du ångerrätt enligt lag. Om du köper en vara så börjar ångerfristen löpa dagen efter att du tagit emot varan. Om du köper en tjänst beräknas ångerfristen från dagen efter som du tackar ja till avtalet och löper sedan 14 dagar framåt. Detta förutsätter att du fått fullständig information om ångerrätten – du kan läsa mer om ångerrätten på Hallå konsument.

Exempel 1 – du ringer upp företaget

Du vill ingå ett avtal med ett företag efter att ha sett ett erbjudande om en tjänst och ringer på eget initiativ upp företaget. Ni kommer överens om pris, tid för leverans och övrigt muntligen och företaget spelar in din accept. Ångerfristen  startar dagen efter att du tackade ja till avtalet i telefon.

Exempel 2 – du blir uppringd av företaget

Du blir uppringd av ett företag som vill presentera ett erbjudande. Säljaren går igenom pris, tid för leverans och övrigt muntligen. Du tackar ja och säljaren skickar efter samtalet ut en skriftlig bekräftelse av vad ni kommit överens om. Du läser igenom avtalet och bekräftar skriftligen att du accepterar avtalet. Ångerfristen startar dagen efter att du tackade ja till köpet skriftligen.

Juridisk ordbok