Hoppa till innehåll
Min Sida

Lag ska skydda konsumenter mot oönskad avtalsförlängning

Förr var det vanligt med automatisk avtalsförlängning - glömde du att säga upp ett avtal kunde du åka på en ny bindningstid. 2015 fick vi en lag som stärkte konsumentskyddet. 

Många konsumenter uttryckte sitt missnöje med att tidsbestämda avtal förlängdes automatiskt. Det de reagerade mot var att avtalsförlängningen dels skedde mot deras vilja och dels att det inte var möjligt att begränsa den förlängda perioden.

Tidsbegränsat blev obegränsat

Det kunde gå till så att man tecknade sig för ett förmånligt erbjudande under en tidsbegränsad period. Om man därefter inte sa ifrån blev man efter avtalstidens slut bunden av en ny avtalsperiod, eller ett tillsvidareavtal. I vissa fall innebar det att man blev bunden i ett år till, utan möjlighet att säga upp avtalet. Metoden användes inom flera branscher, från telefoni  och bredband till dejtingsajter och försäljning av hälsopreparat.

Bättre konsumentskydd

För att stärka konsumentskyddet på området antog regeringen lagen om konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning, som trädde i kraft 2015. Lagen innebär att en näringsidkare som inför en förlängning av ett avtal måste påminna konsumenten om att avtalet kommer att förlängas om det inte sägs upp. Påminnelsen ska vara skriftlig och lämnas senast en månad innan avtalet senast måste sägas upp.

Konsumentens rätt

Om näringsidkaren inte påminner konsumenten skriftligen om detta har konsumenten rätt att säga upp avtalet. Lagen gäller inte om konsumenten efter en förlängning ändå kan säga upp avtalet med högst tre månaders uppsägningstid, eller om det finns särskilda föreskrifter om förlängning av ett avtal.

 

Juridisk ordbok