Hoppa till innehåll
Min Sida

Så fungerar bevisbördan när du ska reklamera

Konsumentköplagen ger dig som konsument rätten att reklamera en vara upp till 3 år efter köpet. Men alla fel kan inte reklameras. På juristspråk brukar vi säga: "vem bär bevisbördan ?". Det innebär helt enkelt att den som har bevisbördan måste kunna bevisa sina påståenden, annars förlorar den tvisten. För att hjälpa konsumenten på vägen har lagstiftaren skrivit in i konsumentköplagen att ett fel som upptäcks inom 6 månader från köpet ska "anses ha funnits vid avlämnandet, om inte annat visas eller detta är oförenligt med varans eller felets art".

Vad betyder regeln, egentligen?

På vanlig svenska betyder det att de första 6 månaderna måste näringsidkaren kunna bevisa att felet beror på att konsumenten har varit vårdslös. Om näringsidkaren inte lyckas med det ansvarar de för felet. De resterande 2,5 åren av reklamationsrätten är det konsumenten som har bevisbördan. Anledningen är att ju längre tid som förflyter från köpet, desto svårare blir det för säljaren att kunna lägga fram någon bevisning. Dessutom blir det mer och mer sannolikt att felet är orsakat av konsumenten ju längre tid varan är i konsumentens besittning.

Bevisbördan vid handhavandefel

Fel som uppenbart beror på felaktigt användande behöver näringsidkaren faktiskt inte ens bevisa. Man brukar i så fall säga att felets art är så typiskt för handhavandefel att näringsidkaren inte ens behöver uppfylla sin bevisbörda. Ett exempel är om konsumenten reklamerar ett tangentbord som visar sig vara indränkt i 1 liter läsk. Ett annat exempel är om konsumenten försöker reklamera en krossad vindruta på en bil 4 månader efter att bilen har levererats. I dessa situationer brukar man säga att det inte är förenligt med felets art att varan levererades i det skicket. 

Hur bevisar jag att ett fel är ett fabrikationsfel?

Detta är i praktiken den mest komplicerade frågan. Att man enligt lagen har vissa rättigheter är parterna många gånger överens om. Problem uppstår först när näringsidkaren inte kan hitta något fel eller om denne hävdar att det är konsumenten som har orsakat felet. För att kunna vinna en tvist måste man kunna bevisa sina påståenden. När det rör sig om bilar och hantverkartjänster brukar man behöva ta in ett besiktningsprotokoll. Gäller det elektroniska produkter kan man anlita en auktoriserad verkstad för att begära ut bilder inifrån produkten samt skriftligt utlåtande.

Juridisk ordbok