Hoppa till innehåll
Min sida

Se upp för blufföretagen som lurar dig på pengar

Många har väl någon gång blivit kontaktade av oseriösa företag eller fått bluffakturor hemskickade. Här får du goda råd om vad du ska göra om du råkar ut för ett blufföretag, och hur du undviker fallgroparna. Det blir allt vanligare att oseriösa aktörer mailar eller postar information med företagsnamn som liknar väletablerade företag eller myndigheter. Metoderna att lura folk på pengar är många och kan ofta vara svåra att urskilja. Bluffarna kan t ex handla om ett förmånligt erbjudande om adressändring eller om att Skatteverket behöver kompletterande uppgifter som gäller deklarationen.

Viktigt att vara uppmärksam

Om du inte är tillräckligt uppmärksam när du får dessa bluffmeddelanden, kan kostsamma och tidskrävande åtgärder uppstå om du t ex undertecknar och skickar in en handling. Detta är ofta starten till att bluffakturor skickas ut, med krav på tjänster som mottagaren egentligen inte har beställt. Därför är det ytterst viktigt att läsa igenom handlingar noggrant innan de undertecknas och återsänds, för att undvika att de kommer i orätta händer. 

Det är också viktigt att läsa det finstilta och eventuell text som kan finnas på baksidan av utskicket.

Bestrid fakturan och gör polisanmälan

Har du undertecknat ett utskick som nämnts ovan och sedan fått en bluffaktura hemskickad, är det viktigt att så snart som möjligt bestrida fakturan. Du kan även begära att företaget gör en rättelse och avskriver fakturan samt begära ut avtalet/inspelningen. Det är väldigt viktigt att inte underteckna bestridandet med en namnteckning, eftersom företaget då kan kopiera namnteckningen och upprätta falska avtal i ditt namn. En polisanmälan ska upprättas så snart som möjligt. I anmälan ska det framgå hur du har blivit kontaktad av företaget och du ska kunna lämna så mycket information som möjligt till polisen.

Vid bestridandet av fakturan ska du stryka ett streck över fakturan och skriva att du härmed bestrider bluffakturan, då du inte har beställt varan eller tjänsten, samt ange datum för bestridandet. Om du erhåller påminnelse eller inkassokrav från företaget ska även dessa bestridas på samma sätt som den ursprungliga bluffakturan. I det fall företaget fortfarande inte drar tillbaka sina krav för bluffakturan och skickar denna till Kronofogden, är det viktigt att även bestrida kravet från Kronofogden

Det gäller även att informera Kronofogden om att bluffakturan tidigare har bestridits och att det inte finns någon skuld. Om inte detta görs kan Kronofogden anteckna bluffakturan som en skuld. Företaget kan i slutändan vända sig till Tingsrätten för att kräva betalning, då är det dock upp till företaget att visa att ett avtal har ingåtts. 

Företag på varningslistan

Svensk Handel tillhandahåller en varningslista på sin hemsida där du kan se om företaget som skickat bluffakturan är med. Skulle inte företaget finnas med i listan garanterar det givetvis inte att det är ett seriöst företag.

Konsumentverket har i Konsumentrapporten 2015 tagit upp problemet med oseriösa företag på nätet som inte är svenska företag. De vill se ett ökat internationellt samarbete mot företag som tillhandahåller e-tjänster och som bryter mot den konsumentskyddande lagstiftningen. 

Juridisk ordbok