Hoppa till innehåll
Min sida

Inte bestämt ett fast pris på hantverkartjänster?

Har du beställt hantverkartjänster "på löpande räkning" någon gång, alltså utan att avtala om ett fast pris? Då vet du kanske att det kan vara knepigt att förstå hur mycket tid som har lagts ned, och på vad, när slutfakturan kommer. I en dom från november 2016 kan hjälpa dig med bedömningen. Här har Högsta domstolen lagt hela bevisbördan på den hantverkare som utförde ett visst arbete på löpande räkning. Det innebar att hantverkaren skulle visa, detaljerat timme för timme, vilket arbete som hade utförts.

Bakgrunden var att en kund och en hantverkare hade ett muntligt avtal om att hantverkaren skulle spackla, måla och montera dörrar och socklar i kundens villa. Det här var ett arbete som var kvar sedan en tidigare hantverkare hade fått avsluta sitt uppdrag i förtid.

När arbetet var färdigt fick kunden en räkning på 116 000 kronor, motsvarande 544 timmars arbete. Kunden ansåg att hantverkaren inte hade lagt ner så många timmar och var bara villig att betala halva summan.

Tingsrätten gav kunden rätt, men hantverkaren vann sedan i hovrätten. Högsta domstolen dömde dock till förmån för kunden. Enligt Högsta domstolen ska en konsument, om priset inte följer avtalet, betala vad som är rimligt med tanke på tjänstens art, omfattning och utförande. Man ska också ta hänsyn till vad som är vedertaget pris eller prisberäkningssätt för motsvarande tjänster vid avtalstillfället, och till omständigheter i övrigt.

Enligt Högsta domstolen framgår det av konsumenttjänstlagen att en näringsidkare är skyldig att visa en specificerad räkning om en kund vill ha det. Räkningen ska göra det möjligt för konsumenten att bedöma det utförda arbetets art och omfattning. Om tjänsten inte har utförts till ett fast pris ska det också framgå hur priset har beräknats.

I det här fallet konstaterar Högsta domstolen också att det med hjälp av hantverkarens tidsredovisning eller tillsammans med övrig bevisning inte går att få en klar bild av vilket arbete som hantverkaren har utfört och hur tiden är fördelad. Därför går det inte att bedöma om det var rimligt att lägga ner det antal timmar som hantverkaren krävde betalning för.

Eftersom hantverkaren inte kunde visa vilket arbete som utförts och hur tiden fördelats så förlorade hantverkaren i Högsta domstolen. Det enda som var redovisat var hur många timmar var och en av hantverkarens medarbetare hade lagt ner, men inte exakt vad de hade gjort eller hur tiden fördelade sig på olika moment.

Den här domen gör det lättare för oss konsumenter att få rätt mot hantverkare som vi anlitar. Det krävs alltså en detaljerad och konkret redovisning, så att konsumenten kan göra en bedömning av rimligheten i arbetstid och uppgifter. Om hantverkaren inte kan visa detta gäller konsumentens bedömning av antalet nedlagda timmar.