Hoppa till innehåll
Min sida

Bli en smart bilköpare - om att köpa begagnat från privatpersoner

Köper du en begagnad bil från en privatperson finns det mycket att tänka på. Många får problem med oseriösa försäljare, läs mer om hur du kan undvika det. När du som privatperson köper en bil från en annan privatperson är det fler saker att tänka på jämfört med om du köper en bil från en bilhandlare. I dessa fall tillämpas köplagen. Köplagen är inte tvingande, vilket innebär att den inte gäller om man kommit överens om annat. Det är därför viktigt att skriva ner villkoren för köpet i köpeavtalet.

Bra att tänka på inför bilköpet

Kontrollera ägaren 
Inför köpet är det köparens skyldighet att undersöka att den som säljer bilen faktiskt äger bilen. Detta kan du ta reda på hos Vägtrafikregistret på tel: 0771-14 15 16. Köparen är även skyldig att kontrollera med de tidigare ägarna att det inte finns några lån kopplade till bilen. Genom att försäkra dig om att bilen är betald, slipper du risken att bli krävd på ersättning för en skuld som fanns på bilen när du köpte den.

Är säljaren skuldbelagd?

Våra erfarenheter visar att det i vissa fall kan vara en god idé att ringa Kronofogdemyndigheten innan köpet genomförs. Det händer att säljaren inte levererar alla tillbehör till bilen som utlovats enligt avtalet, exempelvis vinterdäck. Även om köparen skulle ha rätt att kräva säljaren på pengar för det han inte levererar, kan det vara lönlöst om säljaren redan har ett skuldberg hos Kronofogdemyndigheten. En sådan säljare tenderar även att inte vara lika angelägen om att följa avtalet eftersom skuldberget redan finns där. Känner du dig orolig över säljarens seriositet kan det alltså vara bra att undersöka om personen i fråga är skuldsatt.

Du når Kronofogdemyndighetens handläggare på tel: 0771-73 73 00. Kom ihåg att du behöver ha säljarens personnummer till hands för att kunna få den information du söker. Saknar du personnumret går detta att få genom Skatteverket, på tel: 0771-567 567.

Undersök bilen

Uppmanar säljaren dig att undersöka bilen innan köpet måste du göra det noggrant. Fel som du borde ha upptäckt vid undersökningen kan du sällan göra gällande i efterhand. Uppmanar inte säljaren till undersökning innan köpet måste du så snart som möjligt efter köpet undersöka bilen.

Vid fel på bilen

Reklamera felet

Visar det sig att det finns några fel på bilen bör du klaga (reklamera) till säljaren så snart du kan. I vissa fall kan säljaren bli skyldig att bära kostnaden för att åtgärda felet eller ta tillbaka bilen. Visar det sig att säljaren ansvarar för felet har du som köpare rätt att kräva att säljaren reparera felet utan kostnad. Säljaren har rätt att avhjälpa felet varför det är viktigt att du som köpare inte vänder till en verkstad utan att ha kommit överens med säljaren om detta.

Prisavdrag eller häva köpet?

Är det inte möjligt för säljaren att avhjälpa felet kan prisavdrag vara aktuellt. Det bör motsvara vad det kostar att reparera felet på verkstad.  Är felet så allvarligt att det är av "väsentlig betydelse" för dig, kan köpet hävas. Det innebär att köparen får tillbaka köpeskillingen och säljaren får tillbaka bilen. Ett krav för att köparen ska få rätt att häva köpet är att säljaren insåg eller borde ha insett att felet var av "väsentlig betydelse" för köparen.

Det kan hända att du som köpare råkar ut för extra kostnader till följd av fel på bilen, t.ex. kostnad för bärgning av bilen. Du kan i sådana fall få rätt till skadestånd och kräva ersättning från säljaren. OBS! Det är viktigt att komma ihåg att den som lider en skada är skyldig att begränsa den så mycket som möjligt.

Skriftlig reklamation

Om köparen och säljaren inte kommer överens om vem som ska bära kostnaden för felet bör köparen i första hand reklamera felet skriftligen. Köparen kan då styrka att reklamation skett inom rätt tid vilket kan komma till användning som bevis i ett senare skede. Kommer parterna fortfarande inte överens är den enda möjligheten att köparen stämmer säljaren vid domstol. En process i domstol är långdragen, oviss och kostsam och bör därför undvikas så långt som möjligt.

Juridisk ordbok