Hoppa till innehåll
Min Sida

Försäkringskassan

Kunden vände sig till HELP eftersom Försäkringskassan hade avslagit hans ansökan om sjukpenning. Han hade själv begärt omprövning av beslutet men alltså fått avslag på sin begäran.

Läkare och vårdpersonal var överens om att mannen skulle vara tillbaka i arbete inom en viss tidsram. Försäkringskassan ansåg att hans diagnos var alltför diffus och att hans plan för återgång i arbete inte var underbyggd på korrekt sätt. De ville därför inte  bevilja honom sjukpenning efter dag 180.

Juristen överklagade beslutet. Han lyfte fram de viktigaste delarna i läkarnas underlag och kunde argumentera för att det fanns särskilda skäl för att skjuta upp bedömningen av kundens arbetsförmåga till efter dag 180.

Förvaltningsrätten höll med juristens argumentation och beviljade mannen sjukpenning.