Hoppa till innehåll
Min Sida

Myndigheten som fick ge sig

Vår kund hade fått ett brev från Försäkringskassan om att de övervägde att neka hen rätten till en sjukpenninggrundande inkomst. Kunden kopplade in sin HELP-jurist för att få hjälp.

Att inte ha rätt till en sjukpenninggrundande inkomst, SGI, betyder att man inte heller kan få någon sjukpenning, eftersom SGI är en förutsättning för detta.

Juristen kunde presentera underlag som visade att kunden hade rätt till SGI – samma som Försäkringskassan en gång tidigare hade tillerkänt kunden. Ställda inför detta ändrade Försäkringskassan sitt beslut.

Nästa steg blev att Försäkringskassan utredde om läkarintygen/underlaget i ärendet gav stöd för att vår kund faktiskt skulle få sjukpenning. Det tyckte inte Försäkringskassan och skickade ett nytt brev till kunden om att man nu övervägde att neka kunden sjukpenning.

Juristen kunde presentera ett nytt underlag, som Försäkringskassan då godkände. Kunden får nu hel sjukpenning