Hoppa till innehåll
Min Sida

Sjukpenning i en svår tid

Kvinnan gick igenom en behandling mot bröstcancer. Hennes insjuknande hade gått snabbt och behandlingen var intensiv. Redan tidigare led hon av diagnostiserad psykisk ohälsa och det förvärrade sjukdomsbilden.

Kvinnan drabbades av depression och post traumatisk stress.

Hon gick igenom flera rekonstruktiva ingrepp och fick sjukpenning i samband med dessa. För tiden mellan ingreppen, när hon fortsatt led av psykiska besvär, nekades hon däremot sjukpenning. Försäkringskassan ansåg att hon då kunde klara av ett arbete som inte ställer krav på koncentration och stresstålighet.

Kvinnans HELP-jurist begärde omprövning av besluten utan resultat men kontaktade då kundens båda läkare och fick till slut kompletterande intyg från dem.

De nya intygen sändes till Förvaltningsrätten som konstaterade att sjukpenning under samtliga perioder var en självklarhet och gav kvinnan rätt.