Hoppa till innehåll
Min sida

Hyresvärdens ansvar då brister uppstår i hyresrätten

Hyreslagen reglerar förhållandet mellan hyresvärd och hyresgäst. Här finner man regler om bl.a. formkrav för hyresavtalets upprättande och uppsägningstider.

Ibland kan det vara så att olyckan varit framme och man drabbas av en skada i hyresrätten. Även något som kommer utifrån, som t.ex. röklukt från grannlägenheten, kan upplevas störande. Som hyresgäst finns det en hel del som man faktiskt måste stå ut med och som hyresvärden inte har skyldighet att åtgärda. Men hur mycket ska man egentligen behöva tåla som hyresgäst? Hyreslagen reglerar även dessa situationer.

Hyresvärden har en underhållsplikt avseende hyresrätten. Hyresrätten ska tillhandahållas i sådant skick att den är bruklig för det avsedda ändamålet och även bibehålla ett sådant skick under hyrestiden. För det fall att en skada eller annan olägenhet skulle inträffa i hyresrätten kan hyresgästen få rätt till nedsättning av hyresavgiften. Om det föreligger en brist i hyresrätten så anses inte hyresrätten vara i avtalsenligt skick och hyresgästen ska därför inte behöva betala den hyra som man har avtalat om.

Viktigt att nämna är att den eventuella reduceringen av hyran bara kan ske från det datum då hyresgästen påtalade bristen tills det att bristen är åtgärdad. Låt säga att du upptäcker en brist i lägenheten den 15 maj men inte påtalar detta för din hyresvärd förrän den 15 juni och felet åtgärdas dagen därpå. Även om bristen har förelegat i en månad är hyresvärden inte skyldig att kompensera hyresgästen för denna tid förutsatt att hyresvärden inte har vetat om att bristen existerade. När du påtalat en brist så har hyresvärden en skyldighet att åtgärda bristen så skyndsamt som möjligt. Om hyresvärden inte åtgärdar felet kan Hyresnämnden utfärda ett åtgärdsföreläggande för att hyresvärden ska ta sitt ansvar.

Om skada inträffar:

För att utreda om en brist eller störning föreligger måste man titta på omständigheterna i det specifika fallet. Även om en brist anses föreligga är det ofta bara en lägre procents nedsättning av hyran som hyresgästen är berättigad till. En hyresnedsättning med den totala hyresavgiften är enbart aktuellt vid extrema fall då hyresrätten anses vara helt obeboelig.

 

Är du kund hos oss och har funderingar kring hyresnedsättning? Kontakta din jurist HELP