Hoppa till innehåll
Min sida

Vikten av att skriva inflyttnings- och avflyttningsprotokoll vid uthyrning av bostad

Enligt 24 § hyreslagen ska hyresgästen "under hyrestiden väl vårda lägenheten och vad därtill hör". Gränsen mellan vårdplikt och underhållsplikt är ganska klar. Att hyresgästen exempelvis ska hålla golv och målade ytor rena ingår i vårdplikten medan till exempel slipning av parkett och målning ingår i hyresvärdens underhållsplikt.

Om en hyresgäst brukar bostaden på ett vårdslöst sätt eller försummar sin vårdplikt och detta medför ett onormalt slitage eller rena skador måste hyresgästen ersätta hyresvärden.

Normalt slitage eller rena olyckshändelser behöver hyresgästen inte ersätta.

Gränsen för vad som anses vara normalt slitage och onormalt slitage är inte alltid så enkel. Hyresvärden har enligt hyreslagen bevisbördan för att bostaden såg ut på ett speciellt sätt när bostaden hyrdes ut och att eventuell skada eller onormalt slitage uppkommit under tiden som hyresgästen hyrt bostaden.

Vid inflyttning

För att undvika eventuella tvister när hyresgästen flyttar ut – till fördel för både hyresgäst och hyresvärd - är det bra att upprätta ett inflyttningsprotokoll när hyresgästen flyttar in och ett avflyttningsprotokoll när hyresgästen flyttar ut.

Hyresgästen och hyresvärden gör en gemensam besiktning av bostaden vid inflyttning och dokumenterar, inte bara onormalt slitage eller rena skador, utan även så kallat normalt slitage såsom hål i väggar och tak där det suttit tavlor och lampor, eventuella repor i parketten, små färgsavskrap med mera. Besiktningsprotokollet skrivs sedan under av både hyresvärd och hyresgäst. Man kan också anteckna i protokollet att eventuella dolda skador som hyresgästen upptäcker efter inflyttning måste anmälas till hyresvärden inom 8 dagar.

Vid utflytt

När hyresgästen sedan flyttar ut från bostaden kan man jämföra eventuella skador och brister i inflyttningsprotokollet med det protokoll som man gemensamt upprättar vid avflyttning.

Juridisk ordbok