Hoppa till innehåll
Min sida

Att arbeta på HELP

uppmuntrar både professionell och personlig utveckling, vilket skapar en dynamisk och inspirerande arbetsmiljö. Vi har haft en kraftig tillväxt de senaste åren, vilket har resulterat i att fler jurister har anslutit sig till vårt team, nya roller har uppkommit och våra anställda har fått ta på sig större ansvar. Vår satsning på utveckling och tillväxt säkerställer att vi fortsätter att vara ledande inom juristförsäkringar och att vi kan möta våra kunders behov på bästa möjliga sätt.

I Sverige har vi två juridiska avdelningar. På dessa avdelningar finns sakkunniga jurister specialiserade på områden som ID-stöld, sjukpenning och sjukersättning, arvs- och familjerätt, vårdnad, samt köp- och konsumenträtt. Våra jurister har också möjlighet att utveckla sig genom att ta sig an nya juridiska områden och bygga en bred kompetens.

HELP-skolan

Navet i vår kompetensutveckling är HELP-skolan, vårt utbildningsprogram som omfattar de rättsområden vi specialiserar oss på. HELP-skolan erbjuder ett brett utbud av kurser, inklusive utbildningar om juristrollen, etiska frågor, hur man agerar i domstol, rättspraxis och argumentationsteknik. Kursutbudet kommer att utökas kontinuerligt.

Se vad några medarbetare säger om HELP:

Utvecklingsmöjligheter

Våra jurister kan även välja att utvecklas genom att hålla föredrag eller kurser för kollegor, samarbetspartners och kunder, öka graden av specialisering i sitt arbete och utforska nya rättsområden. Vi uppmuntrar alla medarbetare att aktivt delta i HELPs utveckling och alla initiativ och idéer välkomnas. Som jurist får du även bidra med informativa och utbildande kunskap i form av artiklar och filmer i ämnen valda utifrån din kompetens och ditt intresseområde till vår hemsida och sociala kanaler.

Mentorskap

Som senior jurist hos HELP förväntas du fungera som mentor för nyanställda jurister. Detta ger dig möjlighet att ytterligare dela med dig av din kunskap, utvecklas som ledare och bidra till företagets utveckling.

Känns HELP som en arbetsplats för dig? Kika på våra lediga platser här.