Bjørn Ove Ottosen

Ekonomichef/CFO

Björn Ove är skandinavisk ekonomichef på HELP och utöver det är han även IT-ansvarig.  Han har tidigare varit CFO på IF Skadeforsikring Norge och Zürich Forsikring samt ekonomichef på Assuranseforeningen Skuld.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se