Mikhail Lilleøren

IT- och utvecklingschef

Mikhail började på HELP i augusti 2017. Han är ansvarig för IT-avdelningen på skandinavisk nivå och är en central resurs när det gäller genomförandet av HELPs digitala strategi.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se