Emma Linderståhl

Jurist

Emma har stark kompetens inom sjukpenning och sjukersättning. Hon har tidigare arbetat på Försäkringskassan som handläggare, kvalitetssäkrare och ansvarig för försäkringsinformationen.

Emma pratar svenska och engelska.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se