Ångerfrist

Den tid inom vilken en konsument kan frånträda ett distansavtal eller ett hemförsäljningsavtal.

Ångerfristen är 14 dagar. Den börjar löpa den dag konsumenten tar emot varan, eller en väsentlig del av varan. Om avtalet gäller en tjänst börjar ångerfristen löpa samma dag som avtalet ingås.

Vid marknadsföring som syftar till distansavtal, och när hemförsäljningsavtalNär du köper något av en försäljare som ringer på dörren hemma eller vid nätköp, från tv-shop eller via telefon gäller distans- och hemförsäljningslagen. Läs mer tecknas, ska näringsidkaren lämna information om ångerrätt. Om näringsidkaren inte har lämnat den informationen börjar ångerfristen löpa tidigast den dag som informationen har nått konsumenten.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se