Accept

Godkännande av ett anbud.

Ett avtal är ett anbud från en part och ett antagande svar, det vill säga en accept, från en annan part.

Exempel

A erbjuder B att köpa ett kilo bananer för 15 kronor. B accepterar. Ett bindande muntligt avtalRättshandling genom vilken rättigheter och skyldigheter uppkommer mellan parter. Läs mer har uppkommit.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se