Acceptfrist

Den betänketid som är satt för att acceptera ett anbud. Ofta är en bestämd tidpunkt för acceptfristen angiven i anbudet.

Den som har lämnat ett anbudErbjudande om att under vissa förutsättningar ingå ett avtal. För att ett avtal ska gälla krävs accept. Läs mer är bunden av detta under acceptfristen. Hur lång acceptfristen är bestäms i lag eller följer vad som har angivits i anbudet.

Muntliga anbud har som regel ingen acceptfrist utan måste antas omedelbart.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se