Äganderätt

Rätt att utnyttja sin egendom som man vill.

Begränsningar i äganderätten kan följa av lag eller ingångna avtal. Egendom kan t ex få användas utan ägarens tillstånd i nödsituationer.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se