Anbud

Erbjudande om att under vissa förutsättningar ingå ett avtal. För att ett avtal ska gälla krävs accept.

Den som lämnar ett anbud är bunden av detta under viss tid, så kallad acceptfristDen betänketid som är satt för att acceptera ett anbud. Ofta är en bestämd tidpunkt för acceptfristen angiven i anbudet. Läs mer.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se