Arv

Den fördelning av egendom vid någons bortgång, som sker enligt lagens regler.

Arv syftar på den fördelning av egendom till en avlidnes släktingar, som sker enligt Ärvdabalken. Fördelningen sker enligt lagens regler och gäller därmed inte nödvändigtvis i enlighet med vad den avlidne själv kan ha bestämt i ett testamente. 

Läs mer om hur arv kan regleras genom testamenteEtt förordnande där en testator reglerar vad som ska hända med hens egendom när hen avlider. Läs mer.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se