Arvinge

En person som enligt lag ärver en person som har avlidit.

När någon avlider ska den personens egendom fördelas mellan arvingarna. I Sverige sker den fördelningen enligt Ärvdabalken.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se