Basbelopp

Tanken med basbeloppet (numera kallat prisbasbeloppBelopp som visar prisutvecklingen i samhället.  Läs mer) är att det ska spegla och justera för inflationen i samhället. Detta belopp ligger därför till grund för olika sociala förmåner.

För 2018 är prisbasbeloppet 45 500 kronor.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se