Basbeloppsregeln

Regel som skyddar en efterlevande makes arvsrätt, som i annat fall skulle kunna sättas åt sidan genom till exempel ett testamente.

Basbeloppsregeln ger den efterlevande makan/maken rätt att få egendom till så stort värde att det tillsammans med den egendom som efterlevande maken fick vid bodelningenFördelning av makars giftorättsgods. Bodelning mellan makar kan göras med anledning av skilsmässa, dödsfall eller under äktenskapet. Läs mer, motsvarar fyra gånger det gällande prisbasbeloppetBelopp som visar prisutvecklingen i samhället.  Läs mer. Den efterlevande har förtur till den egendomen, framför den avlidnes barn och testamentstagare. Detta gäller förstås bara så långt kvarlåtenskapen räcker. Det efterlevandes egna tillgångar kan vara eventuell enskild egendomEn makes egendom som inte är giftorättsgods. Läs mer plus egendom som erhållits vid bodelningen. Det är bra att vara medveten om att en avlidens bröstarvingarNärmaste arvingen till arvlåtaren och dennes avkomling. Läs mer eller far, mor, syskon eller syskonbarn har rätt till efterarv (även kallat sekundosuccessionDe som har rätt till arv efter en avliden först sedan en annan arvtagare avlidit. Läs mer).

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se