Befintligt skick

När en säljare gör ett förbehåll, en klausul, om att en vara säljs i det skick den är för att slippa ha ansvar för fel som visar sig efter köpet.

Vid köp mellan privatpersoner har köparen en omfattande undersökningsplikt. Defekter som köparen borde ha upptäckt vid köpet omfattas inte av en klausul om befintligt skick.

För en köpare är det förstås en nackdel om en sådan klausul finns med. Det kan därför vara en god idé att undvika avtal där en vara säljs i befintligt skick. Försök istället att få säljaren att precisera vilka fel som finns. Även om en säljare gör ett sådant förbehåll innebär inte detta alltid befrielse från ansvar för fel.

Enligt köplagen är en vara felaktig om:

 

  • den inte överensstämmer med de uppgifter som säljaren har lämnat om egenskaper och användning och uppgifterna kan antas ha inverkat på köpet
  • säljaren har undvikit att berätta något väsentligt som han/hon kände till gällande varan
  • varan är i väsentligt sämre skick än köparen har kunnat förutsätta. Hänsyn tas då till pris och övriga omständigheter.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se