Befogenhet

Särskilda instruktioner som en fullmaktshavare har fått av en fullmaktsgivare och som inte framgår av fullmakten.

Befogenheten reglerar det interna förhållandet mellan fullmaktsgivaren och fullmaktshavaren, det vill säga vad den senare i realiteten har rätt att avtala om.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se