Behörighet

Det fullmaktshavaren har rätt att göra enligt fullmakten, med bindande verkan för fullmaktsgivaren.

Behörighet är vad som kan utläsas av fullmakten att fullmaktshavaren har rätt att utföra.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se