Benefik

En rättshandling där den person som utför den inte förväntar sig något vederlag.

Annorlunda uttryckt är det en handling som inte kräver en motprestation. Ett exempel är en gåva, som utgör en frivillig överlåtelse där mottagaren inte ger någon ersättning.

Det finns typer av överlåtelser där vederlag inte utgår men som ändå inte är att betrakta som benefika rättshandlingar. Tvångsöverlåtelser som exekutiv försäljning och expropriationTvångsförvärv. Läs mer är exempel på detta.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se