Bodelningsavtal

Skriftlig handling över bodelning.

Båda makarna skriver under bodelningen. Den kan registreras vid domstol, men det är frivilligt.

Läs även Handbok vid skilsmässa - gör såhär

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se