Borgen

En person, borgensmannen, tar på sig ansvar för att en annan person, huvudgäldenären, ska betala vad han eller hon är skyldig borgenären.

Det är alltså ett åtagande för borgensmannen, som innebär en skyldighet att fullgöra huvudgäldenärensEn person som har en skuld till någon annan. Läs mer förpliktelse om denne inte själv gör det.

Det finns inga särskilda formkrav för hur det går till att ingå borgen utan det kan i princip vara muntligt. Det vanligaste är dock att det görs i skriftlig form eftersom det av bevissvårighet är mindre klokt med muntliga avtal. 

BorgenärenLångivare, även kallad fordringsägare. Läs mer ska i första hand försöka få ut betalningen från huvudgäldenären med hjälp av de tvångsåtgärder som finns, till exempel utmätning och konkurs. Det är först om borgenären misslyckats med detta som borgensmannens betalningsskyldighet träder in. Om en borgensman måste betala för huvudgäldenären har denne regressrättRätt att återkräva betalning av någon som egentligen bör stå för denna. Läs mer gentemot huvudgäldenären, det vill säga har rätt att kräva huvudgäldenären på de pengar han eller hon har fått betala för huvudgäldenärens räkning.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se