Borgenär

Långivare, även kallad fordringsägare.

Borgenären är den part som en gäldenärEn person som har en skuld till någon annan. Läs mer har en skuld till. Begreppet ska inte förväxlas med borgensman, som handlar om att gå i borgenEn person, borgensmannen, tar på sig ansvar för att en annan person, huvudgäldenären, ska betala vad han eller hon är skyldig borgenären. Läs mer för någon annan vid upptagande av lån.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se