Borgensman

En person som har gått i borgen för någon annan vid dennes upptagande av lån.

Borgensmannen tar på sig ansvaret för att en annan person, huvudgäldenärenEn person som har en skuld till någon annan. Läs mer, ska betala vad han eller hon är skyldig till borgenärenLångivare, även kallad fordringsägare. Läs mer. Om en borgensman måste betala för huvudgäldenären har denne regressrättRätt att återkräva betalning av någon som egentligen bör stå för denna. Läs mer gentemot huvudgäldenären, det vill säga har rätt att kräva huvudgäldenären på de pengar han eller hon har fått betala för huvudgäldenärens räkning.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se